รศ. นพ. อัฐพร ตระการสง่า
รศ. นพ.อัฐพร ตระการสง่า
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก ดร. นพ. อัษฎา เมธเศรษฐ
ศ.คลินิก ดร. นพ.อัษฎา เมธเศรษฐ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. อาทิตย์ ภูเกียรติก้อง
นพ.อาทิตย์ ภูเกียรติก้อง
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:30 - 18:30 น.
 • พฤหัสบดี
  17:30 - 19:30 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. เอกราช ลิ่วธนมงคล
นพ.เอกราช ลิ่วธนมงคล
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  09:00 - 11:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:00 - 11:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,4
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,5
ดูข้อมูลแพทย์
 • 5
 • 6