แนวคิดของศูนย์

ให้บริการด้านการดูแลรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ อย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟู ส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจโดยเฉพาะ ร่วมกับบุคลากรฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ห่างไกลโรคและพร้อมทำกิจกรรม ที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม

 

ให้บริการด้านการดูแลรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ อย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟู ส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจโดยเฉพาะ ร่วมกับบุคลากรฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ห่างไกลโรคและพร้อมทำกิจกรรม ที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม

บริการทางการแพทย์

  • แนะนำการปรับพฤติกรรมเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
  • ฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด ฟื้นฟูภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนใส่ขดลวด ฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ
  • ให้คำปรึกษาและจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับแต่ละบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ โดยมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายร่วมกันตลอดการดูแลรักษา

 

 

  • แนะนำการปรับพฤติกรรมเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
  • ฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด ฟื้นฟูภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนใส่ขดลวด ฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ
  • ให้คำปรึกษาและจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับแต่ละบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ โดยมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายร่วมกันตลอดการดูแลรักษา

business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 08:00-16:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 4 โซน C
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1