แนวคิดของศูนย์

ที่นี่เราดูแลคุณโดยทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีความปลอดภัย และ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน พร้อมดูแลอย่างทันถ่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง

คลินิกผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ที่นี่เราดูแลคุณโดยทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีความปลอดภัย และ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน พร้อมดูแลอย่างทันถ่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง

คลินิกผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

บริการทางการแพทย์

 • ทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
 • ทีมศัลยแพทย์ พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
 • เพียบพร้อมด้วย การรักษาทางอายุรกรรมและการทำศัลยกรรมอุบัติเหตุ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้องสังเกตการณ์
 • รถพยาบาลและการขนย้ายผู้ป่วยหนัก
 • ห้องผ่าตัดเล็กพร้อมอุปกรณ์
 • ห้องแยกสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค

คลินิกผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกผู้ป่วยฉุกเฉิน

 

 • ทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
 • ทีมศัลยแพทย์ พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
 • เพียบพร้อมด้วย การรักษาทางอายุรกรรมและการทำศัลยกรรมอุบัติเหตุ

คลินิกผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้องสังเกตการณ์
 • รถพยาบาลและการขนย้ายผู้ป่วยหนัก
 • ห้องผ่าตัดเล็กพร้อมอุปกรณ์
 • ห้องแยกสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค

 

 ขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกผู้ป่วยฉุกเฉิน

 

business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
ตลอด 24 ชั่วโมง
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 โซน A
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1