SiPH X Amata Health Day 2023

     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์จัดงานรักษ์สุขภาพ ณ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

 


ภายในงานมีกิจกรรมให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (BIA) พร้อมทั้งพูดคุย เรื่อง “ดูแลตัวเองง่ายๆ ห่างไกลไขมันและเบาหวาน” โดยรศ.นพ.วัชรศักดิ์  โชติยะปุตตะ แพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับนักกำหนดอาหาร

 

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์จัดงานรักษ์สุขภาพ ณ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 


ภายในงานมีกิจกรรมให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (BIA) พร้อมทั้งพูดคุย เรื่อง “ดูแลตัวเองง่ายๆ ห่างไกลไขมันและเบาหวาน” โดยรศ.นพ.วัชรศักดิ์  โชติยะปุตตะ แพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับนักกำหนดอาหาร

 

 

 

 

 

 

​​​​​

 

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง