นพ. วรุตม์ สุทธิคนึง
นพ. วรุตม์ สุทธิคนึง
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:30 - 11:30 น.
  15:00 - 17:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 13:00 น.
 • อาทิตย์
  08:45 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล
รศ.นพ. วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 11:00 น.
 • อังคาร
  12:00 - 13:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. วิกรม วรัญญูวงศ์
นพ. วิกรม วรัญญูวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อังคาร
  08:30 - 11:30 น.
  14:00 - 17:00 น.
 • พุธ
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
  17:30 - 20:00 น.
 • ศุกร์
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. วิชัย ฉัตรธนวารี
อ.นพ. วิชัย ฉัตรธนวารี
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:30 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.นพ. วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ศ.นพ. วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  14:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ศุทธิชา ลีลาวัฒนสุข
พญ. ศุทธิชา ลีลาวัฒนสุข
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • ศุกร์
  10:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 11:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
  12:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. สนทรรศ บุษราทิจ
รศ.นพ. สนทรรศ บุษราทิจ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:30 น.
 • อังคาร
  10:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 19:00 น.
 • เสาร์
  16:30 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. สิทธิ์ สาธรสุเมธี
รศ.นพ. สิทธิ์ สาธรสุเมธี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:30 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. สินี สุขพันธ์
พญ. สินี สุขพันธ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 11:00 น.
  นั่งตรวจที่อายุรกรรม
 • พุธ
  09:00 - 12:15 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  10:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์