พญ. อารยา มานะผจญ
พญ. อารยา มานะผจญ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:30 - 18:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 14:00 น.
  13:00 - 19:00 น.
 • พฤหัสบดี
  15:00 - 19:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 11:30 น.
  14:00 - 18:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 11:30 น.
  14:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
ศ.คลินิก นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ทพญ. อาวีณา ทัศนเสวี
ทพญ. อาวีณา ทัศนเสวี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • อังคาร
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. อินธิรา ขัมภลิขิต
ผศ.พญ. อินธิรา ขัมภลิขิต
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  15:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. อิศรา สันตอรรณพ
นพ. อิศรา สันตอรรณพ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อาทิตย์
  09:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์
รศ.พญ. อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  13:30 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. เอก เพ็ชรดาชัย
นพ. เอก เพ็ชรดาชัย
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. เอกพจน์ ก่อวุฒิกุลรังษี
อ.นพ. เอกพจน์ ก่อวุฒิกุลรังษี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. เอกพันธ์ ครุพงศ์
อ.นพ. เอกพันธ์ ครุพงศ์
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:10 น.
ดูข้อมูลแพทย์