ข้อมูลแพทย์

พญ.วรพร พุ่มเล็ก
พญ. วรพร พุ่มเล็ก
ความชำนาญพิเศษ
โรคติดเชื้อในเด็ก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เด็ก (โรคติดเชื้อ)
 • อังคาร
  12:00 - 18:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 13:00 น.
 • พฤหัสบดี
  07:00 - 13:00 น.
 • ศุกร์
  10:00 - 20:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 17:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547
 • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
 • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474