สาระสุขภาพ

Hyperthermia เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็ง

09 สิงหาคม 2559
การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการให้ความร้อนเฉพาะที่ (Hyperthermia) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็ง

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง