สาระสุขภาพ

รักษาปัญหาผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (CO2 Laser)

26 กันยายน 2566
ตัวช่วยในการรักษาปัญหาผิวด้วย CO2 Laser เลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 10,600 นาโนเมตร สามารถตัดและทำลายเนื้อเยื่อที่มีปัญหาได้โดยไม่ทำให้เลือดออก มีความละเอียดในการทำงานสูง จึงสามารถรักษาได้อย่างตรงจุด

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง