นพ. เจษฎา ทวีโภคสมบูรณ์
นพ. เจษฎา ทวีโภคสมบูรณ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 11:20 น.
  12:50 - 14:50 น.
 • อังคาร
  08:00 - 11:00 น.
  12:50 - 14:50 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 11:00 น.
  12:50 - 14:50 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 08:50 น.
 • เสาร์
  08:00 - 11:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์