อ.ดร.นพ. นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา
อ.ดร.นพ. นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา
ตารางออกตรวจ
  • อังคาร
    08:30 - 11:00 น.
  • เสาร์
    13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์