แนวคิดของศูนย์

เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญและซับซ้อนมากกว่าที่เห็น จึงควรได้รับการดูแลด้วยความเชี่ยวชาญและความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง ศูนย์ตา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะความผิดปกติทางสายตาสำหรับผู้ป่วยทุกวัย และให้การดูแลรักษาโรคทางจักษุที่มีความซับซ้อน โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการรักษาและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย

 

เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญและซับซ้อนมากกว่าที่เห็น จึงควรได้รับการดูแลด้วยความเชี่ยวชาญและความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง ศูนย์ตา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะความผิดปกติทางสายตาสำหรับผู้ป่วยทุกวัย และให้การดูแลรักษาโรคทางจักษุที่มีความซับซ้อน โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการรักษาและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย

บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะความผิดปกติของสายตา และปัญหาต่างๆ ด้านดวงตา ได้แก่ 

 • รักษาและแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ ด้วย ReLEx Pro, Femto LASIK, PRK ที่ “The SiGHT by SiPH”
 • โรคต้อกระจก
 • โรคต้อหินหรือสงสัยต้อหิน/การผ่าตัดต้อกระจก
 • โรคของเยื่อบุตาและกระจกตา
 • โรคของน้ำวุ้นตาและจอตา เช่น เบาหวานขึ้นจอตา จุดรับภาพเสื่อม จุดรับภาพบวมพังผืดที่จุดรับภาพ จอตาลอก หลอดเลือดที่จอตาอุดตัน เลือดออกในน้ำวุ้นตา
 • โรคของเปลือกตา ท่อน้ำตา และเบ้าตา
 • โรคตาในเด็ก เช่น ภาวะสายตาผิดปกติ ตาเหล่ ตาขี้เกียจ 
 • โรคของกล้ามเนื้อตาในผู้ใหญ่
 • โรคเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์
 • โรคในกลุ่มม่านตาอักเสบ
 • โรคของระบบประสาทจักษุ เช่น โรคของเส้นประสาทตา อาการมองเห็นภาพซ้อน กล้ามเนื้อที่เปลือกตาและใบหน้ากระตุก
 • บริการนวดและทำความสะอาดเปลือกตา (Lid Treatment)

ศูนย์ตา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ศูนย์ตา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

เครื่องมือทางการแพทย์

 • เครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
 • เครื่องวัดความดันตาแบบเป่าลม
 • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม 
 • เครื่องวัดความโค้งและความหนาของกระจกตา 
 • เครื่องตรวจนับเซลล์กระจกตา
 • เครื่องตรวจลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ 
 • เครื่องสแกนความหนาของจอประสาทตาและขั้วประสาทตา
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาและเครื่องฉีดสีตรวจเส้นเลือดของจอประสาทตา
 • เครื่องเลเซอร์รักษาโรคจอประสาทตา
 • เครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหิน
 • เครื่องเลเซอร์รักษาภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหลังผ่าตัดต้อกระจก
 • เครื่องตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อตา
 • เครื่องอัลตราซาวด์ลูกตา​​​​

ศูนย์ตา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

ศูนย์ตา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะความผิดปกติของสายตา และปัญหาต่างๆ ด้านดวงตา ได้แก่ 

 • รักษาและแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ ด้วย ReLEx Pro, Femto LASIK, PRK ที่ “The SiGHT by SiPH”
 • โรคต้อกระจก
 • โรคต้อหินหรือสงสัยต้อหิน/การผ่าตัดต้อกระจก
 • โรคของเยื่อบุตาและกระจกตา
 • โรคของน้ำวุ้นตาและจอตา เช่น เบาหวานขึ้นจอตา จุดรับภาพเสื่อม จุดรับภาพบวมพังผืดที่จุดรับภาพ จอตาลอก หลอดเลือดที่จอตาอุดตัน เลือดออกในน้ำวุ้นตา
 • โรคของเปลือกตา ท่อน้ำตา และเบ้าตา
 • โรคตาในเด็ก เช่น ภาวะสายตาผิดปกติ ตาเหล่ ตาขี้เกียจ 
 • โรคของกล้ามเนื้อตาในผู้ใหญ่
 • โรคเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์
 • โรคในกลุ่มม่านตาอักเสบ
 • โรคของระบบประสาทจักษุ เช่น โรคของเส้นประสาทตา อาการมองเห็นภาพซ้อน กล้ามเนื้อที่เปลือกตาและใบหน้ากระตุก
 • บริการนวดและทำความสะอาดเปลือกตา (Lid Treatment)

ศูนย์ตา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ศูนย์ตา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เครื่องมือทางการแพทย์

 • เครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
 • เครื่องวัดความดันตาแบบเป่าลม
 • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม 
 • เครื่องวัดความโค้งและความหนาของกระจกตา 
 • เครื่องตรวจนับเซลล์กระจกตา
 • เครื่องตรวจลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ 
 • เครื่องสแกนความหนาของจอประสาทตาและขั้วประสาทตา
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาและเครื่องฉีดสีตรวจเส้นเลือดของจอประสาทตา
 • เครื่องเลเซอร์รักษาโรคจอประสาทตา
 • เครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหิน
 • เครื่องเลเซอร์รักษาภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหลังผ่าตัดต้อกระจก
 • เครื่องตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อตา
 • เครื่องอัลตราซาวด์ลูกตา

ศูนย์ตา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07:00-21:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 4 โซน A
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1
Search doctor
ค้นหาแพทย์
ศูนย์ตา