ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
รศ.นพ. ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
ความชำนาญพิเศษ
ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
 • จันทร์
  15:00 - 18:00 น.
 • อังคาร
  15:00 - 18:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
 • ศุกร์
  07:30 - 08:30 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2521
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2527
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2537

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474