ข้อมูลแพทย์

รศ.พญ.นันทกร ทองแตง
รศ.พญ. นันทกร ทองแตง
ความชำนาญพิเศษ
ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 15:00 น.
 • ศุกร์
  10:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
 • Join Thai-Japanese Exchange Medical student program, Jichi-Mahidol University พ.ศ.2539
 • Elective study at St.George's Hospital Medical School, London ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2541
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง พ.ศ.2542
 • General practitioner โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ พ.ศ.2542-2544
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2548
 • สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2548
 • เฟลโลว์ สาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548-2550
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม พ.ศ.2550
 • Postdoctoral fellowship trainings in lipidology, Tufts University, boston ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2552-2554
 • Certificate Clinical Densitometrist (CCD)
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474