ข้อมูลแพทย์

นพ.อิศรา สันตอรรณพ
นพ. อิศรา สันตอรรณพ
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์หัวใจ (ทั่วไป)
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 15:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
 • อาทิตย์
  09:00 - 15:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,4
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2542
 • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547
 • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรแพทย์เฟลโลว์ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
 • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรสาขาการทำหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474