ข้อมูลแพทย์

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช
ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 19:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย พ.ศ.2531
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2531
 • First Year Resident of Department of Surgery, Certificate in Basic Science of Surgery พ.ศ.2535
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2535
 • แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2537
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา พ.ศ.2537
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์การกีฬา (FIMS) พ.ศ.2538
 • Fellowship in Adult Reconstructive Surgery, Hennepin Medical Center, University of Minnessota ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2540
 • AO Fellowship in Pelvis and Hip Surgery, Inselspital Hospital, Bern ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พ.ศ.2540
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474