ข้อมูลแพทย์

ผศ. นพ.กมล เผือกเพ็ชร
ผศ. นพ. กมล เผือกเพ็ชร
ความชำนาญพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เด็ก
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อาทิตย์
  10:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
 • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา
 • Certificate in Pediatrics Hematology/Oncology, University of Toronto ประเทศแคนาดา
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474