ข้อมูลแพทย์

ศ.ดร.นพ.วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์
ศ.ดร.นพ. วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ภาวะรอยต่อลำไส้ใหญ่หรือลำไส้ตรงรั่วซึม และโรคฝีคัณฑสูตร (แผลรอยแยกขอบทวารหนัก)
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ)
  • อังคาร
    17:00 - 19:00 น.
คุณวุฒิ
 
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • M.Sc.,University of London ประเทศอังกฤษ 
  • Ph.D.,University of NottongHam ประเทศอังกฤษ
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474