ข้อมูลแพทย์

ศ.ดร. นพ.วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์
ศ.ดร. นพ. วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์
ความชำนาญพิเศษ
โรคของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก,ริดสีดวงทวาร,ฝีคัณฑสูตร,แผลรอยแยกขอบทวารหนัก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ)
  • อังคาร
    16:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4,5
    16:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • M.Sc.,University of London ประเทศอังกฤษ 
  • Ph.D.,University of NottongHam ประเทศอังกฤษ

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474