ข้อมูลแพทย์

ผศ. นพ.กิตติพงษ์ พินธุโสภณ
ผศ. นพ. กิตติพงษ์ พินธุโสภณ
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
  • ศุกร์
    10:30 - 12:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ยูโร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474