ข้อมูลแพทย์

รศ. นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด
รศ. นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด
ความชำนาญพิเศษ
การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากโดยใช้หุ่นยนต์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
  • อังคาร
    09:00 - 11:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ศัลยกรรม
  • พฤหัสบดี
    09:00 - 11:06 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2531
  • Fellow of Royal College of Surgeons of Thailand., Urology พ.ศ.2537
  • MSc. University of London ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2539
  • Fellow of Royal College of Surgeons, Royal College of Surgeons and Physician, Glasgow ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2541
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474