ข้อมูลแพทย์

ผศ.นพ.กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ผศ.นพ. กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ความชำนาญพิเศษ
เวชบำบัดวิกฤต
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เด็ก (โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต)
  • พฤหัสบดี
    17:00 - 20:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2540
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine)
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารฯโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474