ข้อมูลแพทย์

ผศ.พญ.จริยา ทะรักษา
ผศ.พญ. จริยา ทะรักษา
ความชำนาญพิเศษ
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เด็ก (เวชศาสตร์วัยรุ่น)
  • อังคาร
    16:00 - 19:00 น. สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล พ.ศ.2537
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ.2543
  • วุฒบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2545
  • Certificate of Postdoctoral Fellowship in Child and Adolescent psychiatry, Yala University, USA พ.ศ.2548
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์จิตเวชเด็กและวัยรุ่น พ.ศ.2551
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474