ข้อมูลแพทย์

รศ. นพ.ธาดา คุณาวิศรุต
รศ. นพ. ธาดา คุณาวิศรุต
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
 • ศุกร์
  09:30 - 11:30 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2542
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2548
 • Research Fellowship in Endocrinology, Johns Hopkins University พ.ศ.2549
 • เฟลโลว์ สาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2552
 • Visiting Scientist, The Mount Sinai Hospital, University of Toronto พ.ศ.2556

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474