ข้อมูลแพทย์

นพ.เอก เพ็ชรดาชัย
นพ. เอก เพ็ชรดาชัย
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์หัวใจ (ทั่วไป)
  • พุธ
    13:00 - 16:00 น.
  • เสาร์
    09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474