ข้อมูลแพทย์

พญ.นารี ปะนะมณฑา
พญ. นารี ปะนะมณฑา
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
 • จันทร์
  13:54 - 16:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  09:00 - 10:48 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  11:24 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 13:36 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  09:00 - 10:48 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  11:25 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 13:36 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:54 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:00 - 10:48 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  11:24 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 13:36 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:54 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 10:48 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  11:24 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 13:36 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:54 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 09:54 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:30 - 11:24 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 13:36 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:54 - 15:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ 
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • Diplomate of The American Board of Internal Medicine

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474