ข้อมูลแพทย์

ผศ. นพ.ศิรส จิตประไพ
ผศ. นพ. ศิรส จิตประไพ
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ยูโร
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
 • อังคาร
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  14:30 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ศัลยกรรม
 • เสาร์
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Renal transplant and Renal surgery, University of Albert ประเทศแคนาดา
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474