ข้อมูลแพทย์

พญ.ณกุล วิจักขณา
พญ. ณกุล วิจักขณา
ความชำนาญพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เด็ก
 • อังคาร
  13:00 - 19:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  12:30 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474