ตารางพัฒนาการเด็กปฐมวัย

     การจะส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ดีและสมวัยนั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงอายุที่มีอัตราของการพัฒนาการสูง หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกต้องตามหลักการ เด็กก็จะมีพัฒนาการได้เต็มตามศักยภาพ

อายุ

พัฒนาการ

แรกเกิด - 1 เดือน

 • ยกศีรษะและหันเปลี่ยนข้างได้ในท่านอนคว่ำ
 • มองตามสิ่งของจากด้านข้างถึงระยะกึ่งกลางลำตัวได้
 • แสดงการรับรู้เมื่อได้ยินเสียงได้ เช่น กระพริบตา สะดุ้ง หรือเคลื่อนไหวร่างกาย
 • ทำเสียงอ้อแอ้ได้
 • มองหน้าผู้พูดได้อย่างน้อย 1 วินาที

1 - 2 เดือน

 • ยกศีรษะขึ้นได้ 45 องศา ในท่านอนคว่ำ
 • เด็กมองตามสิ่งของจากด้านข้าง ผ่านจุดกึ่งกลางลำตัวได้ตลอดโดยไม่หันไปมองทางอื่น
 • มองหน้าผู้พูดได้อย่างน้อย 5 วินาที
 • ทำเสียงอู/อือ/อา ได้
 • ยิ้มหรือส่งเสียงตอบโต้ได้

3 - 4 เดือน

 • ยกศีรษะและอกโดยใช้แขนยันกับพื้นในท่านอนคว่ำได้
 • มองตามสิ่งของได้ 180 องศา
 • หันตามเสียงได้ถูกทิศทาง
 • ส่งเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ แสดงความรู้สึกได้
 • ยิ้มทักได้

5 - 6 เดือน

 • ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างยันตัวขึ้นจนข้อศอกเหยียดตรง ท้องและหน้าอกต้องยกขึ้นพ้นพื้น
 • เอื้อมมือไปหยิบและถือสิ่งของได้
 • หันตามเสียงเรียกได้ถูกทิศทาง, แสดงความสนใจเมื่อมีเสียงคนพูดด้วย
 • เลียนแบบการเล่นปาก, เล่นเสียง เช่น จุ๊บปาก เป๊าะปากได้

7 - 9 เดือน

 • นั่งได้ เอี้ยวตัวได้ หมุนตัวไปหยิบของแล้วกลับมานั่งตัวตรงอีกได้
 • ยืนเกาะได้อย่างน้อย 10 วินาที
 • หันตามเสียงเรียกชื่อ
 • เลียนเสียงพูดคุย
 • เล่นจ๊ะเอ๋
 • แสดงความสนใจภาพในหนังสือ

9 เดือน

 • สามารถลุกขึ้นนั่งจากท่านอนได้เอง
 • เกาะเดินไปข้าง ๆ ได้ 4-5 ก้าว
 • หยิบของชิ้นเล็กโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่น ๆ
 • หยิบของ 2 ชิ้นมาเคาะกันได้
 • ทำท่าทางตามคำสั่งง่าย ๆ เช่น โบกมือ บ๊ายบาย ตบมือ
 • รู้จักปฏิเสธด้วยการ แสดงท่าทาง เช่น ส่ายหน้า หันหน้าหนี
 • ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้

10 เดือน - 1 ปี

 • ยืนได้เอง โดยไม่ต้องช่วยพยุงอย่างน้อย 2 วินาที
 • หยิบของชิ้นเล็กด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้
 • โบกมือหรือตบมือตามคำสั่ง โดยไม่ต้องมีคนทำท่านำ
 • แสดงความต้องการ โดยทำท่าทาง หรือเปล่งเสียง เช่น ยื่นมือให้อุ้ม ชี้ ดึงเสื้อ
 • เล่นของเล่นหรือใช้ของถูกวิธี เช่น เอาช้อนมาทำท่ากิน เอาหวีมาหวีผม

13 - 15 เดือน

 • ยืนได้เองอย่างน้อย 10 วินาที
 • ขีดเขียนเป็นเส้นบนกระดาษ
 • จำชื่อสิ่งของรอบตัวได้บ้าง เช่น บอกให้หยิบของแล้วหยิบถูก
 • เลียนแบบท่าทางการทำงานบ้าน ได้อย่างน้อย 1 อย่าง

16 - 18 เดือน

 • เดินลากรถของเล่นหรือสิ่งของได้
 • ทำตามคำสั่งง่าย ๆ โดยไม่มีท่าทางประกอบได้มากขึ้น เช่น ส่งรถให้แม่
 • พูดเองได้ 1-3 คำ
 • เล่นสมมุติง่าย ๆ ได้ เช่น ใช้ช้อนป้อนตุ๊กตา

1 ปี 6 เดือน

 • วิ่งได้อย่างมั่นคง
 • เดินถือของได้
 • พลิกหน้าหนังสือได้ทีละแผ่น
 • ชี้หรือหยิบวัตถุตามคำสั่งได้ถูกต้องมากขึ้นเรื่อย ๆ
 • พูดเลียนคำที่เด่น หรือคำสุดท้ายของคำพูดได้ เช่น "หนูเป็นเด็กดี" เด็กเลียนคำ เด็ก หรือ ดี
 • พูดได้อย่างน้อย 3-5 คำ
 • ยกแก้วขึ้นดื่มโดยไม่หก

1 ปี 7 เดือน - 2 ปี

 • เตะลูกบอลได้
 • ต่อก้อนไม้เป็นหอสูง จำนวน 4 ก้อน
 • พูดเป็นวลี (2 คำต่อกัน) ได้เอง เช่น แม่นั่ง กินนม
 • ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้

2 ปี 5 เดือน

 • กระโดดเท้าพ้นพื้นทั้ง 2 ข้าง
 • แก้ปัญหาง่าย ๆ โดยใช้เครื่องมือด้วยตัวเอง เช่น เวลาหยิบของไม่ถึง ใช้เก้าอี้ปีน หรือไม้เขี่ย
 • พูดตอบรับและปฏิเสธได้ เช่น เอา (ค่ะ/ครับ)
 • พูดเป็นวลีมากขึ้น
 • ล้างมือและเช็ดมือได้เอง

2 ปี 6 เดือน

 • กระโดดไปข้างหน้าได้พร้อมกัน 2 ขา
 • ขว้างบอลได้โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลังแล้วขว้าง
 • สนใจฟังนิทาน มองตาม พูดตาม และ/หรือ พูดโต้ตอบตามเรื่องราว ในหนังสือได้
 • เข้าใจคำบอกตำแหน่งง่าย ๆ เช่น บน ข้างใต้
 • พูดติดต่อกัน 2 คำขึ้นไป (วลี) โดยมีคำกริยาที่ถูกต้อง
 • ร้องเพลงตามได้ โดยอาจร้องชัดแค่บางคำหรือคลอตามทำนอง
 • รู้จักรอให้ถึงรอบของตนเอง เมื่อต้องพลัดกันเล่น

2 ปี 6 เดือน -  3 ปี

 • ยืนขาเดียวได้นาน 1 วินาที
 • ลากเส้นเป็นวงหมุนๆ ได้
 • พูดเป็นประโยคหรือวลีที่เป็นคำ 3-4 คำ เช่น "ไปหาแม่"  "ไปกินข้าว" "ไม่กินนม"
 • ใส่กางเกงได้เอง

3 ปี - 3 ปี 6 เดือน

 • มีประโยคคำถาม เช่น ใคร อะไร ที่ไหน ทำไม
 • เล่นเป็นกลุ่มและทำตามกฎง่าย ๆ ได้
 • ช่วยทำงานง่าย ๆ ได้ เช่น เก็บของเล่น กวาดบ้าน ยกของ
 • วาดรูปวงกลมได้
 • ยืนขาเดียวได้ 3 วินาที

3 ปี 6 เดือน

 • เล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาได้
 • ใส่เสื้อผ้าหน้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องติดกระดุม
 • แยกชาย/หญิงได้ และบอกเพศตนเองได้
 • บอกชื่อ นามสกุลได้
 • แยกของตามประเภทคร่าว ๆ ได้ เช่น สัตว์ ผัก ผลไม้
 • พูดขอของ หรือขอบคุณได้เอง
 • ยืนขาเดียวได้ 5 วินาที
 • รับลูกบอลที่โยนให้ได้

3 ปี 6 เดือน - 4 ปี

 • กระโดดขาเดียวได้
 • ใช้กรรไกรตัดกระดาษได้
 • เลียนแบบวาดรูปกากบาท
 • รู้จักคำว่าเล็ก - ใหญ่
 • พูดเป็นประโยค 3 คำขึ้นไป
 • ใส่ – ถอดกระดุมเป็น

4 ปี - 4 ปี 6 เดือน

 • กระโดดไปด้านข้างและถอยหลังได้
 • รู้จักคำบอกเวลาง่าย ๆ เช่น กลางวัน กลางคืน
 • ทำความสะอาดตนเอง โดยการล้างก้น ล้างมือ หลังจากขับถ่ายได้

4 ปี 7 เดือน - 5 ปี

 • เดินโดยส้นเท้าต่อกับปลายเท้าได้
 • จับดินสอได้ถูกต้อง โดยจับสูงกว่าปลายประมาณ 1-2 ซม. และดินสออยู่ระหว่างหัวแม่มือ
 • นิ้วชี้ และนิ้วกลาง
 • รู้จักสีอย่างน้อย 8 สี
 • ผลัดกันพูดโต้ตอบกับเพื่อนได้
 • เล่นเลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่ได้ เช่น เล่นเป็นครู เป็นหมอ เล่นขายของ

ดัดแปลงข้อมูลมาจาก : คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM (Developmental Surveillance and Promotion Manual)

ตรวจสอบเนื้อหาโดย พญ. ณกุล วิจักขณา

สอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เด็ก ชั้น 3 โซน E

     การจะส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ดีและสมวัยนั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงอายุที่มีอัตราของการพัฒนาการสูง หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกต้องตามหลักการ เด็กก็จะมีพัฒนาการได้เต็มตามศักยภาพ

อายุ

พัฒนาการ

แรกเกิด - 1 เดือน

 • ยกศีรษะและหันเปลี่ยนข้างได้ในท่านอนคว่ำ
 • มองตามสิ่งของจากด้านข้างถึงระยะกึ่งกลางลำตัวได้
 • แสดงการรับรู้เมื่อได้ยินเสียงได้ เช่น กระพริบตา สะดุ้ง หรือเคลื่อนไหวร่างกาย
 • ทำเสียงอ้อแอ้ได้
 • มองหน้าผู้พูดได้อย่างน้อย 1 วินาที

1 - 2 เดือน

 • ยกศีรษะขึ้นได้ 45 องศา ในท่านอนคว่ำ
 • เด็กมองตามสิ่งของจากด้านข้าง ผ่านจุดกึ่งกลางลำตัวได้ตลอดโดยไม่หันไปมองทางอื่น
 • มองหน้าผู้พูดได้อย่างน้อย 5 วินาที
 • ทำเสียงอู/อือ/อา ได้
 • ยิ้มหรือส่งเสียงตอบโต้ได้

3 - 4 เดือน

 • ยกศีรษะและอกโดยใช้แขนยันกับพื้นในท่านอนคว่ำได้
 • มองตามสิ่งของได้ 180 องศา
 • หันตามเสียงได้ถูกทิศทาง
 • ส่งเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ แสดงความรู้สึกได้
 • ยิ้มทักได้

5 - 6 เดือน

 • ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างยันตัวขึ้นจนข้อศอกเหยียดตรง ท้องและหน้าอกต้องยกขึ้นพ้นพื้น
 • เอื้อมมือไปหยิบและถือสิ่งของได้
 • หันตามเสียงเรียกได้ถูกทิศทาง, แสดงความสนใจเมื่อมีเสียงคนพูดด้วย
 • เลียนแบบการเล่นปาก, เล่นเสียง เช่น จุ๊บปาก เป๊าะปากได้

7 - 9 เดือน

 • นั่งได้ เอี้ยวตัวได้ หมุนตัวไปหยิบของแล้วกลับมานั่งตัวตรงอีกได้
 • ยืนเกาะได้อย่างน้อย 10 วินาที
 • หันตามเสียงเรียกชื่อ
 • เลียนเสียงพูดคุย
 • เล่นจ๊ะเอ๋
 • แสดงความสนใจภาพในหนังสือ

9 เดือน

 • สามารถลุกขึ้นนั่งจากท่านอนได้เอง
 • เกาะเดินไปข้าง ๆ ได้ 4-5 ก้าว
 • หยิบของชิ้นเล็กโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่น ๆ
 • หยิบของ 2 ชิ้นมาเคาะกันได้
 • ทำท่าทางตามคำสั่งง่าย ๆ เช่น โบกมือ บ๊ายบาย ตบมือ
 • รู้จักปฏิเสธด้วยการ แสดงท่าทาง เช่น ส่ายหน้า หันหน้าหนี
 • ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้

10 เดือน - 1 ปี

 • ยืนได้เอง โดยไม่ต้องช่วยพยุงอย่างน้อย 2 วินาที
 • หยิบของชิ้นเล็กด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้
 • โบกมือหรือตบมือตามคำสั่ง โดยไม่ต้องมีคนทำท่านำ
 • แสดงความต้องการ โดยทำท่าทาง หรือเปล่งเสียง เช่น ยื่นมือให้อุ้ม ชี้ ดึงเสื้อ
 • เล่นของเล่นหรือใช้ของถูกวิธี เช่น เอาช้อนมาทำท่ากิน เอาหวีมาหวีผม

13 - 15 เดือน

 • ยืนได้เองอย่างน้อย 10 วินาที
 • ขีดเขียนเป็นเส้นบนกระดาษ
 • จำชื่อสิ่งของรอบตัวได้บ้าง เช่น บอกให้หยิบของแล้วหยิบถูก
 • เลียนแบบท่าทางการทำงานบ้าน ได้อย่างน้อย 1 อย่าง

16 - 18 เดือน

 • เดินลากรถของเล่นหรือสิ่งของได้
 • ทำตามคำสั่งง่าย ๆ โดยไม่มีท่าทางประกอบได้มากขึ้น เช่น ส่งรถให้แม่
 • พูดเองได้ 1-3 คำ
 • เล่นสมมุติง่าย ๆ ได้ เช่น ใช้ช้อนป้อนตุ๊กตา

1 ปี 6 เดือน

 • วิ่งได้อย่างมั่นคง
 • เดินถือของได้
 • พลิกหน้าหนังสือได้ทีละแผ่น
 • ชี้หรือหยิบวัตถุตามคำสั่งได้ถูกต้องมากขึ้นเรื่อย ๆ
 • พูดเลียนคำที่เด่น หรือคำสุดท้ายของคำพูดได้ เช่น "หนูเป็นเด็กดี" เด็กเลียนคำ เด็ก หรือ ดี
 • พูดได้อย่างน้อย 3-5 คำ
 • ยกแก้วขึ้นดื่มโดยไม่หก

1 ปี 7 เดือน - 2 ปี

 • เตะลูกบอลได้
 • ต่อก้อนไม้เป็นหอสูง จำนวน 4 ก้อน
 • พูดเป็นวลี (2 คำต่อกัน) ได้เอง เช่น แม่นั่ง กินนม
 • ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้

2 ปี 5 เดือน

 • กระโดดเท้าพ้นพื้นทั้ง 2 ข้าง
 • แก้ปัญหาง่าย ๆ โดยใช้เครื่องมือด้วยตัวเอง เช่น เวลาหยิบของไม่ถึง ใช้เก้าอี้ปีน หรือไม้เขี่ย
 • พูดตอบรับและปฏิเสธได้ เช่น เอา (ค่ะ/ครับ)
 • พูดเป็นวลีมากขึ้น
 • ล้างมือและเช็ดมือได้เอง

2 ปี 6 เดือน

 • กระโดดไปข้างหน้าได้พร้อมกัน 2 ขา
 • ขว้างบอลได้โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลังแล้วขว้าง
 • สนใจฟังนิทาน มองตาม พูดตาม และ/หรือ พูดโต้ตอบตามเรื่องราว ในหนังสือได้
 • เข้าใจคำบอกตำแหน่งง่าย ๆ เช่น บน ข้างใต้
 • พูดติดต่อกัน 2 คำขึ้นไป (วลี) โดยมีคำกริยาที่ถูกต้อง
 • ร้องเพลงตามได้ โดยอาจร้องชัดแค่บางคำหรือคลอตามทำนอง
 • รู้จักรอให้ถึงรอบของตนเอง เมื่อต้องพลัดกันเล่น

2 ปี 6 เดือน -  3 ปี

 • ยืนขาเดียวได้นาน 1 วินาที
 • ลากเส้นเป็นวงหมุนๆ ได้
 • พูดเป็นประโยคหรือวลีที่เป็นคำ 3-4 คำ เช่น "ไปหาแม่"  "ไปกินข้าว" "ไม่กินนม"
 • ใส่กางเกงได้เอง

3 ปี - 3 ปี 6 เดือน

 • มีประโยคคำถาม เช่น ใคร อะไร ที่ไหน ทำไม
 • เล่นเป็นกลุ่มและทำตามกฎง่าย ๆ ได้
 • ช่วยทำงานง่าย ๆ ได้ เช่น เก็บของเล่น กวาดบ้าน ยกของ
 • วาดรูปวงกลมได้
 • ยืนขาเดียวได้ 3 วินาที

3 ปี 6 เดือน

 • เล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาได้
 • ใส่เสื้อผ้าหน้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องติดกระดุม
 • แยกชาย/หญิงได้ และบอกเพศตนเองได้
 • บอกชื่อ นามสกุลได้
 • แยกของตามประเภทคร่าว ๆ ได้ เช่น สัตว์ ผัก ผลไม้
 • พูดขอของ หรือขอบคุณได้เอง
 • ยืนขาเดียวได้ 5 วินาที
 • รับลูกบอลที่โยนให้ได้

3 ปี 6 เดือน - 4 ปี

 • กระโดดขาเดียวได้
 • ใช้กรรไกรตัดกระดาษได้
 • เลียนแบบวาดรูปกากบาท
 • รู้จักคำว่าเล็ก - ใหญ่
 • พูดเป็นประโยค 3 คำขึ้นไป
 • ใส่ – ถอดกระดุมเป็น

4 ปี - 4 ปี 6 เดือน

 • กระโดดไปด้านข้างและถอยหลังได้
 • รู้จักคำบอกเวลาง่าย ๆ เช่น กลางวัน กลางคืน
 • ทำความสะอาดตนเอง โดยการล้างก้น ล้างมือ หลังจากขับถ่ายได้

4 ปี 7 เดือน - 5 ปี

 • เดินโดยส้นเท้าต่อกับปลายเท้าได้
 • จับดินสอได้ถูกต้อง โดยจับสูงกว่าปลายประมาณ 1-2 ซม. และดินสออยู่ระหว่างหัวแม่มือ
 • นิ้วชี้ และนิ้วกลาง
 • รู้จักสีอย่างน้อย 8 สี
 • ผลัดกันพูดโต้ตอบกับเพื่อนได้
 • เล่นเลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่ได้ เช่น เล่นเป็นครู เป็นหมอ เล่นขายของ

ดัดแปลงข้อมูลมาจาก : คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM (Developmental Surveillance and Promotion Manual)

ตรวจสอบเนื้อหาโดย พญ. ณกุล วิจักขณา

สอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เด็ก ชั้น 3 โซน E

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง