ข้อมูลแพทย์

พญ.นุจรี ขาวฉวีรัตนชาติ
พญ. นุจรี ขาวฉวีรัตนชาติ
ความชำนาญพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เด็ก (โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต)
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 13:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 13:00 น.
 • พฤหัสบดี
  12:30 - 20:00 น.
 • อาทิตย์
  09:30 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2549
 • วุฒิบัตรกุมาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2555
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2557
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474