ข้อมูลแพทย์

พญ.แคทลียา บัณฑิต
พญ. แคทลียา บัณฑิต
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพ
 • จันทร์
  08:00 - 15:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 15:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 15:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 15:00 น.
คุณวุฒิ
 • วิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2556
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2552
 • ประกาศนียบัตรแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2558
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474