ข้อมูลแพทย์

พญ.แคทลียา บัณฑิต
พญ. แคทลียา บัณฑิต
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพ
 • จันทร์
  09:00 - 10:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:20 - 11:40 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:40 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  15:20 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:00 - 10:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:20 - 11:40 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:40 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  15:20 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 10:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:20 - 11:40 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:40 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  15:20 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:00 - 10:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:20 - 11:40 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:40 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  15:20 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 10:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:20 - 11:40 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:40 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  15:20 - 11:30 น. สัปดาห์ที่ 5
  15:20 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4
คุณวุฒิ
 • วิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2556
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2552
 • ประกาศนียบัตรแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2558
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474