ข้อมูลแพทย์

ผศ.ดร. นพ.ชุติวิชัย โตวิกกัย
ผศ.ดร. นพ. ชุติวิชัย โตวิกกัย
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ)
  • พฤหัสบดี
    17:00 - 19:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
  • PhD, University of Cambridge

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474