ข้อมูลแพทย์

พญ.อัญชลี ตัณฑวิวัฒน์
พญ. อัญชลี ตัณฑวิวัฒน์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์ทั่วไป
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 4
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 4
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,5
  13:00 - 11:30 น. สัปดาห์ที่ 5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2537
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474