ข้อมูลแพทย์

พญ.จริยา คุณมงคลวุฒิ
พญ. จริยา คุณมงคลวุฒิ
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
 • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ.2553
 • Certificate Occupational Medicine, มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2558
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474