ข้อมูลแพทย์

ศ. นพ.สุรพล สุวรรณกูล
ศ. นพ. สุรพล สุวรรณกูล
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพ
 • อังคาร
  10:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  10:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • American Board Internal Medicine, University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • American Board Infectious Disease ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
 • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474