ข้อมูลแพทย์

พญ.สินี สุขพันธ์
พญ. สินี สุขพันธ์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา, อายุรศาสตร์ทั่วไป
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (อายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา)
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 11:00 น.
  นั่งตรวจที่อายุรกรรม
 • พุธ
  09:00 - 12:15 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  10:00 - 12:00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
 • อังคาร
  09:00 - 11:00 น.
คุณวุฒิ
 
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474