ข้อมูลแพทย์

รศ. นพ.จุลจักร ลิ่มศรีวิไล
รศ. นพ. จุลจักร ลิ่มศรีวิไล
ความชำนาญพิเศษ
โรคท้องเสียเรื้อรัง, ลำไส้อักเสบเรื้อรัง , การส่องกล้องกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 19:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:30 - 12:30 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
 • IBD Clinical Research Fellow, University of Michigan
 • Master Degree in Clinical Research Design and Statistical Analysis, University of Michigan

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474