ข้อมูลแพทย์

รศ. นพ.กรภัทร มยุระสาคร
รศ. นพ. กรภัทร มยุระสาคร
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2
  09:00 - 14:00 น. สัปดาห์ที่ 3
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2544
 • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลกลาง พ.ศ.2547
 • Certificate in Dermatology for Family Physicians, Institute of Dermatology, Department of Medical Services พ.ศ.2549
 • Certificate in Occupational Medicine, Department of Occupational Medicine, Ministry of Public Health พ.ศ.2547
 • Certificate in Health Research, Institute of Health Research จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
 • Postdoctoral Research Fellow with Richard J. Deckelbaum, M.D., Institute of Human Nutrition, Department of Pediatrics, Columbia University Medical Center พ.ศ.2556
 • Postdoctoral Research Fellow with Gordon H. Williams, M.D., Division of Endocrinology, Hypertension and Diabetes, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School พ.ศ.2557

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474