ข้อมูลแพทย์

อ.นพ.ศิริชัย กำเนิดนักตะ
อ.นพ. ศิริชัย กำเนิดนักตะ
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง เฉพาะทางด้านการผ่าตัดภาวะบวมน้ำเหลือง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
  • อังคาร
    13:00 - 16:00 น.
  • เสาร์
    09:00 - 11:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
  • Research Fellowship of Hand Surgery, University of Michigan, Ann Arbo ประเทศสหรัฐอเมริกา
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474