ข้อมูลแพทย์

ทพญ.กมลชนก ศรีเมืองธน
ทพญ. กมลชนก ศรีเมืองธน
ความชำนาญพิเศษ
ทันตกรรมหัตถการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทันตกรรม
 • จันทร์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • อังคาร
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474