ข้อมูลแพทย์

รศ.พญ.นฤมล ศิลปอาชา
รศ.พญ. นฤมล ศิลปอาชา
ความชำนาญพิเศษ
ผิวหนังเกี่ยวกับแสง โรคแพ้แสงแดด การฉายแสงอาทิตย์เทียมโรคด่างขาวและความผิดปกติของเม็ดสี โรคสะเก็ดเงิน
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
  • จันทร์
    12:45 - 14:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
  • Internship at Somdetpraphutalertlar Hospital Samutsongkram province, General practitioner, Napalai Hospital, Samutsongkram province พ.ศ.2546
  • Internship at Clinical Pathology department, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University พ.ศ.2548
  • Research Fellowship ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
  • Clinical Instructor/Assistant Professor, Deparment of Dermatology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University พ.ศ.2557
  • Research fellowship in Photomedicine and Vitiligo, Henry Ford Medical System, Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2558

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474