ข้อมูลแพทย์

อ.พญ.ชญาดา ชัยบุตร
อ.พญ. ชญาดา ชัยบุตร
ความชำนาญพิเศษ
โรคผิวหนังเกี่ยวกับแสง,การฉายแสงอาทิตย์เทียม
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
  • ศุกร์
    13:00 - 15:00 น.
  • เสาร์
    13:30 - 16:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ตจวิทยา) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551
  • วุฒิบัตรตจวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474