ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร
รศ. พญ. มณฑิรา มณีรัตนะพร
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
  • จันทร์
    16:00 - 18:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
  • แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544
  • เฟลโลว์ สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
  • Postdoctoral Research Fellowship in Motility and Neurogastroenterology, Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, University of Michigan, MI พ.ศ.2554
  • Master of Science in Clinical Research Design and Statistical Analysis, School of Public Health, University of Michigan, MI พ.ศ.2554

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474