อ. พญ. ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย
อ. พญ.ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  14:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • ศุกร์
  14:00 - 15:30 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. ชิตพงศ์ ศิริทองถาวร
ผศ. นพ.ชิตพงศ์ ศิริทองถาวร
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  13:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ชุมพล ว่องวานิช
รศ. นพ.ชุมพล ว่องวานิช
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  10:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. โชติวัฒน์ ตันศิริสิทธิกุล
ผศ. นพ.โชติวัฒน์ ตันศิริสิทธิกุล
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  16:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. ไชยยงค์ นวลยง
ศ.คลินิก นพ.ไชยยงค์ นวลยง
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 10:00 น.
 • ศุกร์
  08:30 - 11:00 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 10:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. ฐิติภัท หาญสมวงศ์
ผศ. นพ.ฐิติภัท หาญสมวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  14:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ณัฏฐิดา โอวัฒนาพานิช
ผศ. พญ.ณัฏฐิดา โอวัฒนาพานิช
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ณัฐกาญจน์ จ่างจิต
พญ.ณัฐกาญจน์ จ่างจิต
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 19:00 น.
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
 • ศุกร์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. ณัฐวุฒ พ่วงพันธุ์งาม
ผศ. นพ.ณัฐวุฒ พ่วงพันธุ์งาม
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์