อ. พญ. จิรวดี ยอดยิ่ง
อ. พญ.จิรวดี ยอดยิ่ง
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  12:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. ณสุดา ด่านชัยวิจิตร
รศ. พญ.ณสุดา ด่านชัยวิจิตร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ตรงธรรม ทองดี
รศ. นพ.ตรงธรรม ทองดี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 15:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.ดร. นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์
ศ.ดร. นพ.ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ธนพร เอี่ยมพรรัตน์
พญ.ธนพร เอี่ยมพรรัตน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 16:00 น.
  17:00 - 19:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ
ผศ. พญ.ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:30 - 18:30 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  14:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. นริศ สมิตาสิน
นพ.นริศ สมิตาสิน
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  16:30 - 18:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. นวพร ชัชวาลพาณิชย์
รศ. พญ.นวพร ชัชวาลพาณิชย์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. นิตยา เล็กตระกูล
รศ. พญ.นิตยา เล็กตระกูล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์