รศ. พญ. โสภา พงศ์พรทรัพย์
รศ. พญ.โสภา พงศ์พรทรัพย์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. อดิศักดิ์ เกษมอัศวชานนท์
นพ.อดิศักดิ์ เกษมอัศวชานนท์
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1-2
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. อภิญญา เจริญศักดิ์
รศ. พญ.อภิญญา เจริญศักดิ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. อรณี แสนมณีชัย
รศ. พญ.อรณี แสนมณีชัย
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:00 - 18:00 น.
  ตรวจเฉพาะ EMG
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  ตรวจเฉพาะ EMG
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4,5
  ตรวจเฉพาะ EMG
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 3
  ตรวจเฉพาะ EMG
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. อรศิริ อมรวิทยาชาญ
พญ.อรศิริ อมรวิทยาชาญ
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
 • 5
 • 6