แนวคิดของศูนย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ประเมินผลการรักษา และรักษาอาการภูมิแพ้อย่างครบวงจร ตั้งแต่เด็กอายุ 28 วันถึงผู้ใหญ่ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันที่ได้รับการฝึกอบรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย  และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

 

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ประเมินผลการรักษา และรักษาอาการภูมิแพ้อย่างครบวงจร ตั้งแต่เด็กอายุ 28 วันถึงผู้ใหญ่ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันที่ได้รับการฝึกอบรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย  และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

บริการทางการแพทย์

 

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอาการภูมิแพ้ที่ครอบคลุมตั้งแต่ ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ภาวะแพ้อาหารและยา ภูมิแพ้ผิวหนัง และภูมิแพ้ตา ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อาทิ

 • การวิเคราะห์และการรักษาโรคภูมิแพ้ โรคหืด โรคตาอักเสบภูมิแพ้ จมูกอักเสบภูมิแพ้และไซนัส
 • การวิเคราะห์โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากการแพ้อาหารและยา 
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคลมพิษ ผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ และผื่นแพ้สัมผัส
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคไอเรื้อรัง
 • การวิเคราะห์และประเมินภาวะแพ้ลาเทกซ์
 • การดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพ้รุนแรง
 • การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 • การรักษาโรคภูมิแพ้โดยการให้วัคซีน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้และหอบหืด
 • ผู้ป่วยเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐานเป็นโรคภูมิแพ้ และมีอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคพื้นฐาน
 • ผู้ป่วยเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐานเป็นโรคภูมิแพ้และต้องการรับวัคซีนป้องกันโรค

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

 วิธีการทดสอบ

 • Skin Prick Test การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังโดยวิธีสะกิด

  1. Food Allergen การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางอาหาร
  2. Children การทดสอบสารก่อภูมิแพ้สำหรับเด็กเล็ก
  3. Aeroallergen การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางอากาศ
  4. Food & Aeroallergen การทดสอบสารก่อภูมิแพ้โดยรวม
  5. Drug Allergy Test การทดสอบการแพ้ยา

 

 • ​​​Intradermal Test การทดสอบภูมิแพ้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (เฉพาะทดสอบแพ้ยา)
 • ​​​​​​Specific IgE การตรวจภูมิแพ้เฉพาะโดยการเจาะเลือด
 • Challenge Test and Provocation Test การกระตุ้นโดยใช้สารก่อภูมิแพ้
 • Lung Function Test การตรวจสมรรถภาพปอด
 • Nasal Cytology การตรวจหาเซลล์ในเยื่อบุจมูก

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

สนใจ โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง >> คลิก !!

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอาการภูมิแพ้ที่ครอบคลุมตั้งแต่ ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ภาวะแพ้อาหารและยา ภูมิแพ้ผิวหนัง และภูมิแพ้ตา ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อาทิ

 • การวิเคราะห์และการรักษาโรคภูมิแพ้ โรคหืด โรคตาอักเสบภูมิแพ้ จมูกอักเสบภูมิแพ้และไซนัส
 • การวิเคราะห์โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากการแพ้อาหารและยา 
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคลมพิษ ผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ และผื่นแพ้สัมผัส
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคไอเรื้อรัง
 • การวิเคราะห์และประเมินภาวะแพ้ลาเทกซ์
 • การดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพ้รุนแรง
 • การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 • การรักษาโรคภูมิแพ้โดยการให้วัคซีน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้และหอบหืด
 • ผู้ป่วยเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐานเป็นโรคภูมิแพ้ และมีอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคพื้นฐาน
 • ผู้ป่วยเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐานเป็นโรคภูมิแพ้และต้องการรับวัคซีนป้องกันโรค

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

วิธีการทดสอบ

 • Skin Prick Test การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังโดยวิธีสะกิด

1. Food Allergen การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางอาหาร

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


2. Children การทดสอบสารก่อภูมิแพ้สำหรับเด็กเล็ก
3. Aeroallergen การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางอากาศ
4. Food & Aeroallergen การทดสอบสารก่อภูมิแพ้โดยรวม
5. Drug Allergy Test การทดสอบการแพ้ยา

 

 • Skin Prick Test การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังโดยวิธีสะกิดศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • ​​​Intradermal Test การทดสอบภูมิแพ้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (เฉพาะทดสอบแพ้ยา)
 • Specific IgE การตรวจภูมิแพ้เฉพาะโดยการเจาะเลือด
 • Challenge Test and Provocation Test การกระตุ้นโดยใช้สารก่อภูมิแพ้
 • Lung Function Test การตรวจสมรรถภาพปอด
 • Nasal Cytology การตรวจหาเซลล์ในเยื่อบุจมูก

ศูนย์โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

สนใจ โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง >> คลิก !!

business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 08:00 – 20:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 โซน D
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1