แนวคิดของศูนย์

จากความพรั่งพร้อม ของทีมแพทย์ สู่มาตรฐานในการรักษา แบบองค์รวมให้บริการรักษาแบบ Multidisciplinary Care ที่ทันสมัยสะดวก และ ได้มาตรฐานสากล โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขา ได้แก่ อายุรแพทย์ยาเคมีบำบัด แพทย์รังสีรักษา ศัลยแพทย์ พยาธิแพทย์ วิสัญญีแพทย์ระงับความเจ็บปวด ทีมพยาบาล รวมถึงนักกำหนดอาหาร

จากความพรั่งพร้อม ของทีมแพทย์ สู่มาตรฐานในการรักษา แบบองค์รวมให้บริการรักษาแบบ Multidisciplinary Care ที่ทันสมัยสะดวก และ ได้มาตรฐานสากล โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขา ได้แก่ อายุรแพทย์ยาเคมีบำบัด แพทย์รังสีรักษา ศัลยแพทย์ พยาธิแพทย์ วิสัญญีแพทย์ระงับความเจ็บปวด ทีมพยาบาล รวมถึงนักกำหนดอาหาร

บริการทางการแพทย์

การรักษาด้วยรังสีรักษา (Radiation Therapy Clinic)

มีความปลอดภัยด้านรังสีสูง มีการวางแผนการรักษา ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่แม่นยำ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูง ในการรักษา และด้วยเครื่องฉายรังสีที่ทันสมัย ทำให้สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อนได้ เช่น มะเร็งสมอง มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมาก มีทีมแพทย์ นักฟิสิกส์ นักรังสีเทคนิค พยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านรังสีรักษาโดยผู้รับบริการ สามารถเลือกเวลารับการฉายรังสี ได้ตามความต้องการ

 

การรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy Clinic)

บริการให้ยาเคมีโดยพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญ ในห้องให้การรักษาที่เป็นส่วนตัว ญาติสามารถเข้าอยู่เป็นเพื่อนผู้รับบริการได้ โดยแบ่งเป็นห้องให้การรักษาด้วยเตียงนอน 5 ห้อง และเก้าอี้ผ่อนคลาย 5 ห้อง มีการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนให้ยาเคมีบำบัดรวมทั้งให้การดูแลและประเมินผลข้างเคียงระหว่างให้ยาเคมีบำบัดอย่างใกล้ชิดโดยทีมพยาบาล

 

นวัตกรรมการรักษา 

Hyperthermia “เทคโนโลยีเสริมการรักษาโรคมะเร็ง"

เป็นการรักษาร่วมกับวิธีการรักษาหลัก เช่นการฉายรังสี การให้ยาเคมีบำบัด โดยอุณหภูมิความร้อนที่ใช้อยู่ระหว่าง 41-43 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ส่งผลให้เซลล์มะเร็งตอบสนองต่อการฉายรังสีและยาเคมีบำบัดมากยิ่งขึ้น ทำให้เซลล์มะเร็งมีขนาดเล็กลง

จากกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะลุกลาม ได้เข้ารับการรักษาด้วยการฉายรังสีควบคู่กับการ รักษาด้วยความร้อน Hyperthermia ตัวอย่างกรณีศึกษาผู้ป่วยชาย อายุ 66 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะลุกลาม มีปัญหาเรื่องการปัสสาวะเป็นเลือด หลังผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 1 เดือน พบว่าอาการปัสสาวะเป็นเลือดหายไป และ มะเร็งมีขนาดเล็กลงดังภาพ

 

 

 

การรักษาด้วยรังสีรักษา (Radiation Therapy Clinic)

มีความปลอดภัยด้านรังสีสูง มีการวางแผนการรักษา ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่แม่นยำ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูง ในการรักษา และด้วยเครื่องฉายรังสีที่ทันสมัย ทำให้สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อนได้ เช่น มะเร็งสมอง มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมาก มีทีมแพทย์ นักฟิสิกส์ นักรังสีเทคนิค พยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านรังสีรักษาโดยผู้รับบริการ สามารถเลือกเวลารับการฉายรังสี ได้ตามความต้องการ

การรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy Clinic)

บริการให้ยาเคมีโดยพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญ ในห้องให้การรักษาที่เป็นส่วนตัว ญาติสามารถเข้าอยู่เป็นเพื่อนผู้รับบริการได้ โดยแบ่งเป็นห้องให้การรักษาด้วยเตียงนอน 5 ห้อง และเก้าอี้ผ่อนคลาย 5 ห้อง มีการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนให้ยาเคมีบำบัดรวมทั้งให้การดูแลและประเมินผลข้างเคียงระหว่างให้ยาเคมีบำบัดอย่างใกล้ชิดโดยทีมพยาบาล

นวัตกรรมการรักษา

Hyperthermia “เทคโนโลยีเสริมการรักษาโรคมะเร็ง"

  เป็นการรักษาร่วมกับวิธีการรักษาหลัก เช่นการฉายรังสี การให้ยาเคมีบำบัด โดยอุณหภูมิความร้อนที่ใช้อยู่ระหว่าง 41-43 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ส่งผลให้เซลล์มะเร็งตอบสนองต่อการฉายรังสีและยาเคมีบำบัดมากยิ่งขึ้น ทำให้เซลล์มะเร็งมีขนาดเล็กลง

  จากกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะลุกลาม ได้เข้ารับการรักษาด้วยการฉายรังสีควบคู่กับการ รักษาด้วยความร้อน Hyperthermia ตัวอย่างกรณีศึกษาผู้ป่วยชาย อายุ 66 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะลุกลาม มีปัญหาเรื่องการปัสสาวะเป็นเลือด หลังผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 1 เดือน พบว่าอาการปัสสาวะเป็นเลือดหายไป และ มะเร็งมีขนาดเล็กลงดังภาพ

business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์
เวลา 08:00-17:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 โซน E
Contact
ติดต่อ
โทร: 02-419-1000
Search doctor
ค้นหาแพทย์
ศูนย์มะเร็ง