รศ. พญ. กฤติยา กอไพศาล
รศ. พญ.กฤติยา กอไพศาล
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  07:00 - 08:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. กุลธร เทพมงคล
ผศ. นพ.กุลธร เทพมงคล
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  11:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. คงกช วงศ์ไกรศรี
พญ.คงกช วงศ์ไกรศรี
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. จอมจิตต์ จันทรัศมี
ผศ. พญ.จอมจิตต์ จันทรัศมี
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
 • พุธ
  15:30 - 18:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. จันจิรา เพชรสุขศิริ
รศ. พญ.จันจิรา เพชรสุขศิริ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. จารุวรรณ เอกวัลลภ
ผศ. พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  16:30 - 18:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. จิราพร เสตกรณุกุล
ผศ. พญ.จิราพร เสตกรณุกุล
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. ชุติมา คุณาชีวะ
อ. พญ.ชุติมา คุณาชีวะ
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
 • จันทร์
  09:00 - 11:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. ธาริณี รุ่งจิรจิตรานนท์
อ. พญ.ธาริณี รุ่งจิรจิตรานนท์
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
 • จันทร์
  15:30 - 18:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  15:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2