แนวคิดของศูนย์

ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปครอบคลุมตั้งแต่การประเมินคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย สืบค้นโรค และให้การรักษาโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและการตรวจรักษาอย่างถูกต้องแม่นยำ และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย พร้อมบุลคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร มีการติดตามผลการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปครอบคลุมตั้งแต่การประเมินคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย สืบค้นโรค และให้การรักษาโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและการตรวจรักษาอย่างถูกต้องแม่นยำ และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย พร้อมบุลคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร มีการติดตามผลการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

บริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคด้านเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ พร้อมประเมินภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย อาทิ

 • การประเมินภาวะเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวาน วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ เช่น ความผิดปกติของต่อมหมวกไต พาราไทรอยด์และต่อมใต้สมอง
 • บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • บริการตัดเล็บสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • บริการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เช่น โภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้มีภาวะอ้วน
 • การประเมินภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน เช่น ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา และภาวะแทรกซ้อนทางไต เป็นต้น

 

 

 • คลินิกดูแลสุขภาพเล็บสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ให้บริการดูแลเรื่องเล็บอย่างครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาสำคัญอันเกิดจากแผลที่นิ้วเท้า การตัดเล็บ เล็บขบและเล็บผิดรูป พร้อมเสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเล็บและเท้า โดยผู้เชี่ยวชาญ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08:00 – 16:00 น.

 

ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคด้านเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ พร้อมประเมินภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย อาทิ

 • การประเมินภาวะเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวาน วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ เช่น ความผิดปกติของต่อมหมวกไต พาราไทรอยด์และต่อมใต้สมอง
 • บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • บริการตัดเล็บสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • บริการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เช่น โภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้มีภาวะอ้วน
 • การประเมินภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน เช่น ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา และภาวะแทรกซ้อนทางไต เป็นต้น

 • คลินิกดูแลสุขภาพเล็บสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ให้บริการดูแลเรื่องเล็บอย่างครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาสำคัญอันเกิดจากแผลที่นิ้วเท้า การตัดเล็บ เล็บขบและเล็บผิดรูป พร้อมเสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเล็บและเท้า โดยผู้เชี่ยวชาญ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08:00 – 16:00 น.

 

business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07:00-21:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 4 โซน D
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1