ผศ.ดร. พญ. กุสุมา ไชยสูตร
ผศ.ดร. พญ.กุสุมา ไชยสูตร
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
ศ. นพ. ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา
ศ. นพ.ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  14:30 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  10:30 - 12:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ณัฐพงศ์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
นพ.ณัฐพงศ์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  14:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,4,5
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ตุลยา สีตสุวรรณ
ผศ. พญ.ตุลยา สีตสุวรรณ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 11:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • พฤหัสบดี
  15:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. ถิรจิต บุญแสน
อ. พญ.ถิรจิต บุญแสน
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ทวีศักดิ์ วรรณชาลี
รศ. นพ.ทวีศักดิ์ วรรณชาลี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ธนวรรณ คงมาลัย
ผศ. พญ.ธนวรรณ คงมาลัย
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
รศ. นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  15:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  15:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  07:30 - 08:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ธาดา คุณาวิศรุต
รศ. นพ.ธาดา คุณาวิศรุต
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:30 - 11:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์