อ.พญ. กุสุมา ไชยสูตร
อ.พญ. กุสุมา ไชยสูตร
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา
รศ.นพ. ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  14:30 - 16:30 น.
 • พุธ
  10:30 - 12:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ณัฐพงศ์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
นพ. ณัฐพงศ์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 3,5
  08:00 - 13:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 3,5
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  14:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,4,5
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. ตุลยา สีตสุวรรณ
ผศ.พญ. ตุลยา สีตสุวรรณ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 11:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ถิรจิต บุญแสน
อ.พญ. ถิรจิต บุญแสน
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  16:00 - 18:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ธนวรรณ คงมาลัย
อ.พญ. ธนวรรณ คงมาลัย
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
รศ.นพ. ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  15:00 - 18:00 น.
 • อังคาร
  15:00 - 18:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
 • ศุกร์
  07:30 - 08:30 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ธาดา คุณาวิศรุต
รศ.นพ. ธาดา คุณาวิศรุต
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:30 - 11:30 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. นันทกร ทองแตง
รศ.พญ. นันทกร ทองแตง
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 15:00 น.
 • ศุกร์
  10:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์